Bản lề gấp giường thành sofa

Bản lề gấp giường thành sofa - Tay nâng sofa thành giường - phụ kiện giường xếp. Tay nâng không có bánh xe


Bản lề gấp giường thành sofa


Bản lề gấp giường thành sofa+ Vật liệu: thép

+ Màu sắc: đen

+ Kích thước: 585mm.

+ Chiều cao nâng được 205mm

Nhận xét