Phụ kiện giường xếp - Sofa giường

Phụ kiện giường xếp - Sofa giường

Tay nâng sofa thành giường, loại có bánh xe
Tay nâng sofa thành giường
Tay nâng sofa thành giường - loại có bánh xe