Xu hướng lựa chọn nội thất cho năm mới

Năm mới, Anh chị đã chọn gì để trang trí nội thất cho ngôi nhà thân yêu của mình?